MNA LIVE 1

SLUG: EU-POLITIKA-AKTIVNOSTI Start: 00:00/ End: 00:00 Geografska odrednica: EvropaDatum: 00.00.2020.Događaj: Aktivnosti predstavnika Evropske unijeLičnosti: Ton: prirodan ton / više jezikaIzvor: EBSOgraničenja: TV & INTERNET: Access All SLUG: MNA-FEED-TEST Start: 00:00/ End: 00:00 Geografska odrednica: Datum: 00.00.2020.Događaj: Ličnosti: Ton: Izvor: Ograničenja: TV & INTERNET:  SLUG: MNA-FEED-TEST Start: 00:00/ End: 00:00 Geografska odrednica: Datum: 00.00.2020.Događaj: Ličnosti: Ton: Izvor: Ograničenja: TV & INTERNET: 

MNA LIVE 2

SLUG: MNA-FEED-TEST Start: 00:00/ End: 00:00 Geografska odrednica: Datum: 00.00.2020.Događaj: Aktivnosti zvaničnika i članica NATOLičnosti: Ton: više jezikaIzvor: NATO FEEDOgraničenja: TV & INTERNET: NAJAVE PRENOSA UŽIVO SLUG: MNA-FEED-TEST Start: 00:00/ End: 00:00 Geografska odrednica: Datum: 00.00.2020.Događaj: Ličnosti: Ton: Izvor: Ograničenja: TV & INTERNET: SLUG: MNA-FEED-TEST Start: 00:00/ End: 00:00 Geografska odrednica: Datum: 00.00.2020.Događaj: Ličnosti: Ton: Izvor: Ograničenja: TV & INTERNET: