EU podržala unapređene komunalne infrastrukture

VALJEVO, 12. septembar 2020. (MNA) – Uz podršku Evropske unije (EU) preko programa EU PRO u valjevskom naselju Bair unapređena je komunalna infrastruktura pa time i kvalitet života stanovništva u ovom centralnom i jednom od najstarijih delova grada.

“U okviru projekta rekonstruisana je postojeća i izgrađena nova kanalizaciona mreža u dužini od 636 metara u šest ulica u romskom naselju Bair, a sve su i asfaltirane, osim Bobovčeve ulice koja je zadržala svoj stari izgled jer je to bio zahtev građana”, rekao je gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković.

On se zahvalio EU na finansijskoj podršci od 150.000 evra, dok je Grad učestvovao sa skoro 85.000 evra.

“Cilj nam je da svako naselje na teritoriji grada bude bolje uređeno, bezbednije i kvalitetnije mesto za život”, naveo je Gojković.

Menadžerka sektora infrastrukture u programu EU PRO Dragana Novaković, izjavila je da EU podržava sveukupan društveno-ekonomski razvoj u 99 lokalnih samouprava, među kojima je i Valjevo, a podrška je između ostalog usmerena i na unapređenje lokalne socijalne infrastrukture kako bi stanovništvo živelo bolje.

“U Valjevu će građani ovog naselja uz unapređenu komunalnu infrastrukturu imati i bolje komunalne usluge”, rekla je Novaković.

Ona je dodala da je važno to što će projekat doprineti i boljoj zaštiti životne sredine jer će unaprediti upravljanje otpadnim vodama koje će iz ovog naselja biti preusmerene u postrojenje za prečišćavanje.

Novaković je istakla da sve projekte lokalne infrastrukture koje EU finansira preko programa EU PRO prate i komplementarne aktivnosti koje se odnose na primenu principa dobrog upravljanja, a koje se sprovode u saradnji sa programom Swiss PRO koji podržava Vlada Švajcarske.

Tako će poslovi upravljanja i održavanja na izgrađenoj kanalizaciji otpadnih voda u naselju Bair biti povereni Javno komunalnom preduzeću (JKP) “Vodovod” Valjevo, a sva prava i obaveze će biti detaljnije regulisani pratećim ugovorom.

Dodatno, razmatraju se kriterijumi za subvencionisanje korisnika za priključivanje na kanalizacionu mrežu. (kraj) ml

Preuzmite tekst


  • File size: 263 KB Downloads: 13

Geografska odrednica: Valjevo, Srbija
Datum: 12.09.2020.
Događaj: Uz podršku Evropske unije (EU) preko programa EU PRO u valjevskom naselju Bair unapređena je komunalna infrastruktura
Ličnosti:
Izvor: MNA/EU

Geografska odrednica: Valjevo, Srbija
Datum: 12.09.2020.
Događaj: Uz podršku Evropske unije (EU) preko programa EU PRO u valjevskom naselju Bair unapređena je komunalna infrastruktura
Ličnosti:
Izvor: MNA/EU

Geografska odrednica: Valjevo, Srbija
Datum: 12.09.2020.
Događaj: Uz podršku Evropske unije (EU) preko programa EU PRO u valjevskom naselju Bair unapređena je komunalna infrastruktura
Ličnosti:
Izvor: MNA/EU/DIGITAL PIXEL