Energetska (ne)efikasnost

ČAČAK, 22. decembar 2019. (MNA) – U Srbiji se troši šest puta više energije nego u Nemačkoj, a 40 odsto te potrošnje odlazi na grejanje, električnu energiju i snabdevanje toplom vodom stambenih i javnih zgrada, među kojima su škole i obdaništa.

Razlozi za tako veliku potrošnju su neodgovarajuća toplotna izolacija, zastareli sistemi grejanja i hlađenja i pripreme tople vode, ali i gubici energije prouzrokovani neadekvatnim održavanjem i upravljanjem.

Energetski efikasne sanacije donose uštede i državi i građanima, utiču na poboljšanje komfora, doprinose smanjenju emisije CO2, zaštiti životne sredine, ali i podstiču nacionalni i lokalni privredni razvoj, posebno u oblasti građevinarstva.

Grad Čačak je ove godine, preko Budžetskog fonda, dobio sredstva koja će iskoristiti za unapredenje energetske efikasnosti vrtića Kolibri.

Prvi efekti energetske efikasnosti već su vidljivi na Fakultetu tehničkih nauka.

“Deo elaforata smo pretočili u stvarnost i realizovali zamenu prozora u prizemlju zgrade fakuleta i na trećem spratu. Donacije smo dobili od ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao i niz donacija kroz program ‘Zajednici zajedno’. To su prozori koji su metalni, trostruki, efekti zamene prozora su vidljivi, u grejnoj manje koristi ugalj, a smanjena je i buka, imajući u vidu da se fakulteta nalazi u veoma aktivnoj zoni, što studentskoj, što gradskoj”, izjavila je agenciji MNA prodekan za finansije i saradnju sa privredom FTN Snežana Dragićević.

Prema njenim rečima, fakultet ima namere da zameni kompletnu fasadnu drvariju u celoj zgradi.

Iako ne postoje zvanični podaci, procene su da je većina stambelnih i poslovnih objekata energetski ne efikasna.

Grad je poslednjih godina na osnovu konkursa izdvajao sredstva za uređenje fasada na zgradama u samom centru grada, istovremeno i bolju zaštitu zidova.

“Dobijena su sredstva od strane grada Čačka za Ekonomski školu i to za dva objekta. Prvi objekat koji se nalazi neposredno do zgrade Uprave grade nalazi se pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture i on je posebno tretiran, dok je drugi objekat škole unutar dvorišta novijeg datuma i mogao je da se sanira u većem obimu”, rekla je direktor Gradske stambene agencije Čačak Brankica Jelić.

U proteklom periodu FTN je izradio eleborate za više objekata kojima je energetska efikasnost bila neophodna. Deo projekata je već realizovan.

“Između ostalog, elaborati su urađeni za vrtiće, Opštu bolnicu, Dom zdravlja, za sve ono što je bila polazna osnova za sanaciju fasada na ovim objektima. Bolnica je na osnovu tog elaborata dobila značajna sredstva za uređenje objekta. Mislim da je to dobra praksa sa kojom treba nastaviti i ubuduće”, istakla je ona.

U loklanoj samoupravi planiraju da ubuduće izdvajaju više novca kako bi što više objekata bilo energetski efikasno. (kraj) ml

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 22.12.2019.
Događaj: U Srbiji se troši šest puta više energije nego u Nemačkoj, a razlog za to je neodgovarajuća toplotna izolacija
Ličnosti:
Izvor: MNA/Miloš Lukić

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 22.12.2019.
Događaj: U Srbiji se troši šest puta više energije nego u Nemačkoj, a razlog za to je neodgovarajuća toplotna izolacija
Ličnosti:
Izvor: MNA/Bus plus/Slobodan Vukajlović

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 22.12.2019.
Događaj: Prvi efekti energetske efikasnosti već su vidljivi na Fakultetu tehničkih nauka
Ličnosti:
Izvor: MNA/Miloš Lukić

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 22.12.2019.
Događaj: Prvi efekti energetske efikasnosti već su vidljivi na Fakultetu tehničkih nauka
Ličnosti:
Izvor: MNA/Miloš Lukić

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 22.12.2019.
Događaj: Prvi efekti energetske efikasnosti već su vidljivi na Fakultetu tehničkih nauka
Ličnosti: Snežana Dragićević
Izvor: MNA/Miloš Lukić

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 22.12.2019.
Događaj: U Srbiji se troši šest puta više energije nego u Nemačkoj, a razlog za to je neodgovarajuća toplotna izolacija
Ličnosti: Brankica Jelić
Izvor: MNA/Miloš Lukić

Download

SLUG: EKOLOGIJA-OBJEKTI-EFIKASNOST

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 22.12.2019.
Događaj: Energetska efikasnost čačanskih objekata
Ličnosti:
Ton: prirodan ton / deo bez tona / srpski
Trajanje: 4:54
Izvor: MNA / Bus plus
Ograničenja: TV & INTERNET: pristup svima
Format: HD (1920 x 1080) (16:9)

OPIS VIDEO KLIPA:
ČAČAK, SRBIJA (NEPOZNATO) (Bus plus – pristup svima)
1. Snimak zgrada iz vazduha (švenk)
ČAČAK, SRBIJA (16. DECEMBAR 2019.) (MNA – pristup svima)
2. Širok kadar zgrade Fakulteta tehničkih nauka (FTN)
3. Srednji kadar FTN
4. Natpis na zgradi Tehnički fakultet
5. Prozori na zgradi FTN
6. TON: SNEŽANA DRAGIĆEVIĆ, PRODEKAN ZA FINANSIJE I SARADNJU SA PRIVREDOM FTN O ZAMENI PROZORA (NA SRPSKOM)
7. Razni kadrovi unutrašnjosti FTN, učionice, prozori, radijator, hodnik
ČAČAK, SRBIJA (NEPOZNATO) (Bus plus – pristup svima)
8. Snimak centra grada iz vazduha
ČAČAK, SRBIJA (19. DECEMBAR 2019.) (MNA – pristup svima)
9. TON: BRANKICA JELIĆ, DIREKTOR GRADSKE STAMBENE AGENCIJE O ZGRADI EKONOMSKE ŠKOLE (NA SRPSKOM)
ČAČAK, SRBIJA (21. DECEMBAR 2019.) (MUTE) (MNA – pristup svima)
10. Razni kadrovi solitera na Ljubić Keju
ČAČAK, SRBIJA (19. DECEMBAR 2019.) (MNA – pristup svima)
9. TON: BRANKICA JELIĆ, DIREKTOR GRADSKE STAMBENE AGENCIJE O ELABORATU ZA JAVNE ZGRADE (NA SRPSKOM)
ČAČAK, SRBIJA (NEPOZNATO) (Bus plus – pristup svima)
11. Snimak Čačka iz vazduha

Download

SLUG: EKOLOGIJA-OBJEKTI-EFIKASNOST / PRILOG

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 22.12.2019.
Događaj: Energetska efikasnost čačanskih objekata
Ličnosti:
Ton: prirodan ton srpski
Trajanje: 3:13
Izvor: MNA / Bus plus
Ograničenja: TV & INTERNET: pristup svima
Format: HD (1920 x 1080) (16:9)

OPIS VIDEO KLIPA:

NAJAVA
U Srbiji se troši šest puta više energije nego u Nemačkoj, a 40 odsto te potrošnje odlazi na grejanje, električnu energiju i snabdevanje toplom vodom stambenih i javnih zgrada, među kojima su škole i obdaništa.

Razlozi za tako veliku potrošnju su neodgovarajuća toplotna izolacija, zastareli sistemi grejanja i hlađenja i pripreme tople vode, ali i gubici energije prouzrokovani neadekvatnim održavanjem i upravljanjem.

Grad Čačka poslednji godina izdvaja više novca kako bi se na jednom broju objekata popravila energetska efikasnost.

VOICE OVER
Energetski efikasne sanacije donose uštede i državi i građanima, utiču na poboljšanje komfora, doprinose smanjenju emisije CO2 (ugljen-dioksid), zaštiti životne sredine, ali i podstiču nacionalni i lokalni privredni razvoj, posebno u oblasti građevinarstva.

Grad Čačak je ove godine, preko Budžetskog fonda, dobio sredstva koja će iskoristiti za unapredenje energetske efikasnosti vrtića Kolibri.

Prvi efekti već su vidljivi na Fakultetu tehničkih nauka.

CH 01 Snežana Dragićević, prodekan za finansije i saradnju sa privredom FTN
“Deo elaforata smo pretočili u stvarnost i realizovali zamenu prozora u prizemlju zgrade fakuleta i na trećem spratu. Donacije smo dobili od ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao i niz donacija kroz program ‘Zajednici zajedno’. To su prozori koji su metalni, trostruki, efekti zamene prozora su vidljivi, u grejnoj manje koristi ugalj, a smanjena je i buka, imajući u vidu da se fakulteta nalazi u veoma aktivnoj zoni, što studentskoj, što gradskoj”.

VOICE OVER
Iako ne postoje zvanični podaci, procene su da je većina stambelnih i poslovnih objekata energetski ne efikasna.

Grad je poslednjih godina na osnovu konkursa izdvajao sredstva za uređenje fasada na zgradama u samom centru grada, istovremeno i bolju zaštitu zidova.

CH 02 Brankica Jelić, direktor Gradske stambene agencije Čačak
“Dobijena su sredstva od strane grada Čačka za Ekonomski školu i to za dva objekta. Prvi objekat koji se nalazi neposredno do zgrade Uprave grade nalazi se pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture i on je posebno tretiran, dok je drugi objekat škole unutar dvorišta novijeg datuma i mogao je da se sanira u većem obimu”.

VOICE OVER
U proteklom periodu FTN je izradio eleborate za više objekata kojima je energetska efikasnost bila neophodna. Deo projekata je već realizovan.

CH 02 Brankica Jelić, direktor Gradske stambene agencije Čačak
“Između ostalog, elaborati su urađeni za vrtiće, Opštu bolnicu, Dom zdravlja, za sve ono što je bila polazna osnova za sanaciju fasada na ovim objektima. Bolnica je na osnovu tog elaborata dobila značajna sredstva za uređenje objekta. Mislim da je to dobra praksa sa kojom treba nastaviti i ubuduće”.

VOICE OVER
U loklanoj samoupravi planiraju da ubuduće izdvajaju više novca kako bi što više objekata bilo energetski efikasno.