I dalje se selektuje malo otpada

ČAČAK, 08. decembar 2019. (MNA) – Pri čačanskom Javno komunalnom preduzeću Komunalac nekada je postojala sortirnica komunalnog otpada, međutim ona je ugašena nakon početka rada Centra za reciklažni otpada od strane preduzeća Duboko.

Istraživanja pokazuju da jedan broj građana vrši selekciju otpada, ali da to nije dovoljno kako bi se dostigli određeni standardi, a životna sredina učinila čistijom.

Iako je primarna reciklaža propisana Zakonom o upravljanju otpadom, u Srbiji se reciklira oko 20 odsto generisanog otpada dok je evropski prosek više od 50 odsto.

Godinama u nazad u gradu na Moravi se vrši primarna selekacija otpada.

Nadležno preduzeće građanima deli posebne kese, postavljaja mrežaste i podzemne kontejnere upravo za otpad koji se kasnije ponovo može iskoristiti.

I dok jedni otpad selektuju, drugi o tome ne vode računa.

“Građani ne poštuju selekciju otpada. U mrežaste kontejnere treba da stavljaju reciklažni otpad, a stavljaju lišće i smeće”, izjavio je radnik JKP Komunalac Rajko Kos.

Prikupljeni selektovani otpad se potom doprema do transfer stanice.

“Sve se izručuje u presu, a potom se presovani otpad pakuje u kontejnere od 32 metara kubna i transportuje u Duboko gde se vrši dalja selekcija”, reklao je upravnik čistoće u Javno komunalnom preduzeću Komunalaca Pavle Pavlović.

Iz Čačka do užičke regionalne deponije “Duboko”, godišnje se otpremi između dve i po i tri tone suvog otpada, što je i dalje mali procenat.

“Određene količine otpada koje dođu idu u Centar za selekciju gde se vrši ručno prebiranje ili ta sekundarna selekcija i posle nje se taj otpad balira, a kao takav prodaje reciklerima u Srbiji. Onaj deo koji ne zadovoljava te standarde ide na deponiju. Deo lake frakcije koji se izdvaja ide u cementnu industriju kao energent za zamenu fosilnih goriva”, izjavio je agenciji MNA direktor JKP “Duboko” Užice Momir Milovanović.

Prosečka težina bale pet ambalaže je 200 kilograma, tetrapaka 230, a aluminijumskih limenki 80 kilograma.

Balirani selektovani materijal se posle merenja skladišti u posebnom prostoru Centra.

“Stalno treba razgovarati sa građanima na terenu. Ne možemo primarnu selekciju raditi tako što ćemo samo podeliti kante. Iz kontrole koja se radi u Dubokom vidimo da ta primarna selekcija nije dobra, građani i dalje odlažu otpad koji ne bi trebalo da se nalazi u suvoj fraciji”, objašnjava Milovanović.

Istraživanja pokazuju da je za razgradnju novinskog papira potrebno 12 meseci, aluminijumske konzerve od 10 do 500 godina, plastične kese do čak 10 vekova, a staklene flaše do više miliona godina. (kraj) ml

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 08.12.2019.
Događaj: I dalje se nedovoljno selektuje otpad
Ličnosti:
Izvor: MNA/Miloš Lukić

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 08.12.2019.
Događaj: I dalje se nedovoljno selektuje otpad
Ličnosti:
Izvor: MNA/Miloš Lukić

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 08.12.2019.
Događaj: I dalje se nedovoljno selektuje otpad
Ličnosti: Momir Milovanović
Izvor: MNA/Miloš Lukić

Download

SLUG: EKOLOGIJA-OTPAD-SELEKCIJA

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 07.12.2019.
Događaj: Selektovanje komunalnog otpada
Ličnosti:
Ton: prirodan ton / srpski / deo bez tona
Trajanje: 5:22
Izvor: MNA / JKP Duboko
Ograničenja: TV & INTERNET: JKP Duboko – pristup svima / obezbediti potpisi “Materijal JKP Duboko”
Format: HD (1920 x 1080) (16:9)

OPIS VIDEO KLIPA:
ČAČAK, SRBIJA (25. NOVEMBAR 2019.) (MNA – pristup svima)
1. Širok kadar otada u kesama
2. Krupan kadar otada u kesama
ČAČAK, SRBIJA (27. NOVEMBAR 2019.) (MNA – pristup svima)
3. Širok kadar radnika kako skupljaju smeće oko kontejnera
4. Radnik lopatom prikuplja otpad, drugi skuplja kartom
5. Srednji kadar radnika kako skupljaju smeće oko kontejnera
6. Radnik pomera kontejner
7. Radnik, kontejner, kamion
8. Širok kadar pražnjenja kontejnera
9. Krupan kadar pražnjenja kontejnera
10. TON: RAJKO KOS, RADNIK JKP KOMUNALAC O OTPADU (NA SRPSKOM)
ČAČAK, SRBIJA (28. NOVEMBAR 2019.) (MNA – pristup svima)
11. Tabla sa natpisom Transfer stanica – Čačak
12. Kamioni
13. Kamion dovozi reciklažni otpad
14. Krupan kadar reciklažnog otpada u prikolici kamiona
15. Istovaranje reciklažnog otpada
ČAČAK, SRBIJA (25. NOVEMBAR 2019.) (MNA – pristup svima)
16. TON: PAVLE PAVLOVIĆ, UPRAVNIK ČISTOĆE U JKP KOMUNALAC O PRESI ZA OTPAD (NA SRPSKOM)
17. Istovaranje reciklažnog otpada
18. Otpad u crnim kesama
19. Širok kadar smeća u kesama
20. Krupan kadar smeća u kesama
21. Presovanje smeća
22. Krupan kadar presovanja smeća
ČAČAK, SRBIJA (26. NOVEMBAR 2019.) (MNA – pristup svima)
23. TON: MOMIR MILOVANOVIĆ, DIREKTOR JKP “DUBOKO” UŽICE SELEKTOVANJU OTPADA (NA SRPSKOM)
DUBOKO, UŽICE/SRBIJA (NEPOZNATO) (JKP Duboko – pristup svima / obezbediti potpisi “Materijal JKP Duboko”)
24. Snimak iz vazduha, panorama, kamioni na putu
25. Kamion na putu
26. Kamioni ulaze u preduzeće Duboko (iz vazduha)
27. Kamion dolazi na vagu
28. Kamion dolazi na vagu (iz vazduha)
29. Vaga
30. Reciklažni prostor, trake (iz vazduha)
31. Razni kadrovi otpada na traci, selekcije
ČAČAK, SRBIJA (26. NOVEMBAR 2019.) (MNA – pristup svima)
32. TON: MOMIR MILOVANOVIĆ, DIREKTOR JKP “DUBOKO” UŽICE NAVICI SELEKTOVANJA OTPADA (NA SRPSKOM)
DUBOKO, UŽICE/SRBIJA (NEPOZNATO) (JKP Duboko – pristup svima / obezbediti potpisi “Materijal JKP Duboko”)
33. Razni kadrovi selektovanog otpada u balama
34. Mašina prevozi bale sa otpadom
35. Balirane limenke (odzum)
36. Mašina prevozila balirani otpad
37. Dopremanje balirane plastike
38. Snimak iz vazduha kamiona na deponiji

Download

SLUG: EKOLOGIJA-OTPAD-SELEKCIJA

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 07.12.2019.
Događaj: Selektovanje komunalnog otpada
Ličnosti:
Ton: prirodan ton / srpski
Trajanje: 3:01
Izvor: MNA / JKP Duboko
Ograničenja: TV & INTERNET: pristup svima
Format: HD (1920 x 1080) (16:9)OPIS VIDEO KLIPA:

NAJAVA
Pri čačanskom Javno komunalnom preduzeću Komunalac nekada je postojala sortirnica komunalnog otpada, međutim ona je ugašena nakon početka rada Centra za reciklažni otpada od strane preduzeća Duboko.

Istraživanja pokazuju da jedan broj građana vrši selekciju otpada, ali da to nije dovoljno kako bi se dostigli određeni standardi, a životna sredina učinila čistijom.

VOICE OVER
Iako je primarna reciklaža propisana Zakonom o upravljanju otpadom, u Srbiji se reciklira oko 20 odsto generisanog otpada dok je evropski prosek više od 50 odsto.

Godinama u nazad u gradu na Moravi se vrši primarna selekacija otpada.

Nadležno preduzeće građanima deli posebne kese, postavljaja mrežaste i podzemne kontejnere upravo za otpad koji se kasnije ponovo može iskoristiti.

I dok jedni otpad selektuju, drugi o tome ne vode računa.

CH 01 Rajko Kos, radnik JKP Komunalac
TON: Građani ne poštuju selekciju otpada. U mrežaste kontejnere treba da stavljaju reciklažni otpad, a stavljaju lišće i smeće.

VOICE OVER
Prikupljeni selektovani otpad se potom doprema do transfer stanice.

CH 02 Pavle Pavlović, upravnik čistoće u Javno komunalnom preduzeću Komunalaca
TON: Sve se izručuje u presu, a potom se presovani otpad pakuje u kontejnere od 32 metara kubna i transportuje u Duboko gde se vrši dalja selekcija.

VOICE OVER
Iz Čačka do užičke regionalne deponije “Duboko”, godišnje se otpremi između dve i po i tri tone suvog otpada, što je i dalje mali procenat.

CH 03 Momir Milovanović, direktor JKP “Duboko” Užice
TON: Određene količine otpada koje dođu idu u Centar za selekciju gde se vrši ručno prebiranje ili ta sekundarna selekcija i posle nje se taj otpad balira, a kao takav prodaje reciklerima u Srbiji. Onaj deo koji ne zadovoljava te standarde ide na deponiju. Deo lake frakcije koji se izdvaja ide u cementnu industriju kao energent za zamenu fosilnih goriva”.

VOICE OVER
Prosečka težina bale pet ambalaže je 200 kilograma, tetrapaka 230, a aluminijumskih limenki 80 kilograma.

Balirani selektovani materijal se posle merenja skladišti u posebnom prostoru Centra.

CH 04 Momir Milovanović, direktor JKP “Duboko” Užice
TON: Stalno treba razgovarati sa građanima na terenu. Ne možemo primarnu selekciju raditi tako što ćemo samo podeliti kante. Iz kontrole koja se radi u Dubokom vidimo da ta primarna selekcija nije dobra, građani i dalje odlažu otpad koji ne bi trebalo da se nalazi u suvoj fraciji.

Istraživanja pokazuju da je za razgradnju novinskog papira potrebno 12 meseci, aluminijumske konzerve od 10 do 500 godina, plastične kese do čak 10 vekova, a staklene flaše do više miliona godina.