I osoka se ispušta u reke

ČAČAK, 03. decembar 2019. (MNA) – U poslednjih godinu i po dana veće reke i njihove pritoke, koje protiču kroz Čačak, više desetina puta su bile zagađene raznim štetnim materijama.

U javnosti se najviše govorilo o zagađenju reke Lupnjača i Zapadna Morava, po čiji površinama su u više navrata primećene masne mrlje.

Ko je zagađivač ili više njih do sada nije obelodanjeno, osim što je krajem jula iz čačanske vojne fabrike Slobode potvrđeno da je prilikom akcidenta u kompaniji došlo do ispuštanja manje količine masti i ulja u Lupnjaču.

I pored zvaničnog zahteva, kao i brojnih telefonskih poziva, u kompaniji Sloboda nismo uspeli da dobijemo odgovore na pitanja koja se odnose upravo na zagađenje reka.

Zagađujući materijali su osim na mestu gde se Lupnjača uliva u Zapadnu Moravu primećeni i kod brane u Parmencu.

Sagovornim agencije MNA, koji je želeo da bude anoniman, kaže da zagađujući materijali do Čačka stižu i iz drugih opštine kroz koje protiču Zapadna Morava ili njene pritoke, podsećajući da i u tim mestima postoje velike fabrike.

Tokom leta pripadnici Civilne zaštite, ali i radnici javno komunalnih preduzeća čistili su zapušteno korito Lupnjače.

“Uklonili smo veliku količinu kontaminiranog zemljišta, reč je o velikoj količini, čistili smo uliv u Zapadnu Moravu, korito Lupnjače, delove oko i u samoj kompaniji Sloboda. Na nekim delovima smo ispirali korito reke, tako da smo preduzeli sve neophodne mere kako bismo sprečili dalje zagađenje”, izjavio je načelnik Štaba za vanredne situacije Bratislav Zečević.

Zečević ističe da se pored naftnih mrlja u koritima reka mogu videti automobilske gume, plastika i drugi kabasti materijal, kao i da problem predstavlja i nelegalno priključivanje fekalne kanalizacije naročito u reke drugog reda.

Objašnjava da zagađenje reka nastaje prilikom ispuštanja osoke, zbog čega su u nekoliko navrata sankcionisani pojedinci.

“Možemo pisati prekršajne prijave kada se na licu mesta zatekne lice u vršenju nekog dela, ali veliki je problem nedostatk materijalnih dokaza. Čak pojedni stanovnici ne žele da svedoče. Na primer građani tvrde da je Petar Petrović bacio određenu količinu smeća u vodotoku drugog reda, a kada dođemo do toga da se piše prijava i gde se mora navesti svedok neki ne žele da učestvuju u tome”, objašnjava Zečević.

Zbog čestih zagađenja, ali i čišćenja Lupnjače, ove godine kupališna sezona u Zapadnoj Moravi počela je tek 12. avgusta.

“Što se tiče Sportskog centra ‘Mladost’ naše bi bilo da samo spustimo ustave na osnovu analiza da li je voda u redu ili nije. Ovog leta smo uložili mnogo više truda i napora i pomogli Štabu za vanredne situacije u Čačku da se sredi korito Lupnjače, jer nam je interes bio da se formira jezero i da se građani kupaju”, rekao je direktor SC Mladost Miloš Stevanović.

Smatra da je rešavanje pitanja zagađenja na inspekcijskim službama.

“Inspekcije mogu same da utvrde odakle kreće zagađenje, da pronađu zagađivača. Korito Lupnjače nije dugo, sam uliv od Lupnjače do gradske plaže nije daleko”, naglasio je Stevanić.

Na osnovu ugovora sa Gradom, Zavod za javno zdravlje šest puta godišnje vrši uzorkovanje vode iz Zapadne Morave, Kamenice i Čemernice, a monitoring se vrši na fizičko hemijska ispitivanja, između ostalog na rastvorene kiseline, amonijum jod, nitrate, sulfate, ukupni azot, deterdžente, ulja i masti, teške metale…

Ispitivanja reka Lupnjače i Zapadne Morave vrše se na osnovu zahteva grada Čačka, a takođe postupa se i po zahtevima inspekcijskih službi i drugih pravnih subjekata.

Prema podacima ZZJZ, tokom godine u ove dve reke, najveće zagađenje je zabeleženo 31. maja i to mastima i uljima. (kraj) ml

Preuzmite tekst


  • File size: 268 KB Downloads: 35

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 03.12.2019.
Događaj: Automobilska guma na mestu gde se Lupnjača ulica u Zapadnu Moravu
Ličnosti:
Izvor: MNA/Miloš Lukić

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 03.12.2019.
Događaj: Izjava načelnika Štaba za vanredne situacije u Čačku
Ličnosti: Bratislav Zečević
Izvor: MNA/Miloš Lukić

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 03.12.2019.
Događaj: Očišćeno korito reke Lupnjače
Ličnosti: 
Izvor: MNA/Miloš Lukić

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 03.12.2019.
Događaj: Izjava direktora Sportskog centra Mladost
Ličnosti: Miloš Stevanić
Izvor: MNA/Miloš Lukić

Download

SLUG: EKOLOGIJA-REKE-ZAGAĐENJE

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 03.12.2019.
Događaj: Zagađenje reka
Ličnosti:
Ton: prirodan ton / srpski / deo bez tona
Trajanje: 7:17
Izvor: MNA / Facebook/Dragiša Petrović
Ograničenja: TV & INTERNET: pristup svima
Format: HD (1920 x 1080) (16:9)OPIS VIDEO KLIPA:
ČAČAK, SRBIJA (16. JANUAR 2019.) (Facebook/Dragiša Petrović via MNA – pristup svima)
1. Reka Lupnjača, sneg na obalama
2. Masna mrlja na mestu gde se Lupnjača uliva u Zapadnu Moravu
3. Razne fotografije masnih mrlja u reci
ČAČAK, SRBIJA (06. JUN 2018.) (Telemark – pristup svima)
4. Širok kadar ulaza i parkinga kod kompanije Sloboda
5. Ulaz u kompaniju Sloboda
ČAČAK, SRBIJA (04. JUN 2016.) (Telemark – pristup svima)
6. Zastava kompanije Sloboda
ČAČAK, SRBIJA (06. JUN 2018.) (Telemark – pristup svima)
7. Širok kadar Upravne zgrade kompanije Slobode
8. Širok kadar Upravne zgrade kompanije Slobode, drvo, zastava
ČAČAK, SRBIJA (08. JUL 2019.) (MNA – pristup svima) ***UPRAVAN KADAR***
9. Masna mrlja u Zapadnoj Moravi kod brane u Parmencu
ČAČAK, SRBIJA (11. MART 2019.) (Facebook/Dragiša Petrović via MNA – pristup svima)
10. Razni kadrovi masnih mrlja u Zapadnoj Moravu kod pešačkog mosta
ČAČAK, SRBIJA (17. JUN 2019.) (Telemark – pristup svima)
11. Širok kadar očišćenog korita Lupnjače
12. Širok kadar mašina, radnici u koritu reke
13. Radnici čiste korito reke
14. Krupan kadar mašine
15. Širok kadar mašina, radnici u koritu reke
ČAČAK, SRBIJA (21. NOVEMBAR 2019.) (MNA – pristup svima)
16. TON: BRATISLAV ZEČEVIĆ, NAČELNIK ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE O ČIŠČENJU LUPNJAČE (NA SRPSKOM)
17. Širok kadar očišćenog korita Lupnjače
18. Srednji kadar očišćenog korita Lupnjače, biciklista prelazi preko mosta
19. Srednji kadar očišćenog korita Lupnjače
20. Krupan kadar očišćenog korita Lupnjače
23. Srednji kadar očišćenog korita Lupnjače
24. Širok kadar mesta gde se Lupnjača ulica u Zapadnu Moravu
25. Gume u koritu reke
26. Ktupan kadar gume u koritu reke
27. Razni kadrovi Zapadne Morave
28. Mesto gde se Lupnjača ulica u Zapadnu Moravu
29. Krupan kadar vode
30. Mesto gde se Lupnjača ulica u Zapadnu Moravu
31. Kant ai flaša u reci
32. Širok kadar očišćenog korita Lupnjače
33. Srednji kadar očišćenog korita Lupnjače
34. Srednji kadar očišćenog korita Lupnjače
35. Krupan kadar vode
36. TON: BRATISLAV ZEČEVIĆ, NAČELNIK ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE O KAZNAMA (NA SRPSKOM)
ČAČAK, SRBIJA (12. AVGSUT 2019.) (MNA – pristup svima)
37. Širok kadar kupališta
38. Razni kadrovi kupališta, kupači u vodi
39. Širok kadar brane
40. Krupan kadar brane
41. Voda
42. Širok kadar kupališta, planina Ovčar u daljini
43. Žena ulazi u vodu
44. Ljudi na obali
45. Razni kadrovi kupača u vodi
ČAČAK, SRBIJA (14. NOVEMBAR 2019.) (MNA – pristup svima)
46. TON: MILOŠ STEVANIĆ, DIREKTOR SPORTSKOG CENTRA MLADOST O INSPEKCIJI (NA SRPSKOM)
ČAČAK, SRBIJA (29. NOVEMBAR 2019.) (MNA – pristup svima)
47. Informacije ZZJZ Čačak, podvlačenje crvenih linija

Download

SLUG: EKOLOGIJA-REKE-ZAGAĐENJE

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 03.12.2019.
Događaj: Zagađenje reka
Ličnosti:
Ton: prirodan ton / srpski / deo bez tona
Trajanje: 3:05
Izvor: MNA / Facebook/Dragiša Petrović
Ograničenja: TV & INTERNET: pristup svima
Format: HD (1920 x 1080) (16:9)


OPIS VIDEO KLIPA:

NAJAVA: U poslednjih godinu i po dana veće reke i njihove pritoke, koje protiču kroz Čačak, više desetina puta su bile zagađene raznim štetnim materijama.

U javnosti se najviše govorilo o zagađenju reke Lupnjača i Zapadna Morava, po čiji površinama su u više navrata primećene masne mrlje.

VOICE OVER
Ko je zagađivač ili više njih do sada nije obelodanjeno, osim što je krajem jula iz čačanske vojne fabrike Slobode potvrđeno da je prilikom akcidenta u kompaniji došlo do ispuštanja manje količine masti i ulja u Lupnjaču.

I pored zvaničnog zahteva, kao i brojnih telefonskih poziva, u kompaniji Sloboda nismo uspeli da dobijemo odgovore na pitanja koja se odnose upravo na zagađenje reka.

Tokom leta pripadnici Civilne zaštite, ali i radnici javno komunalnih preduzeća čistili su zapušteno korito Lupnjače.

CH 01 Bratislav Zečević, načelnik Štaba za vanredne situacije u Čačku
TON: Uklonili smo veliku količinu kontaminiranog zemljišta, reč je o velikoj količini, čistili smo uliv u Zapadnu Moravu, korito Lupnjače, delove oko i u samoj kompaniji Sloboda. Na nekim delovima smo ispirali korito reke, tako da smo preduzeli sve neophodne mere kako bismo sprečili dalje zagađenje.

VOICE OVER
Objašnjava da zagađenje reka nastaje prilikom ispuštanja osoke, zbog čega su u nekoliko navrata sankcionisani pojedinci.

CH 02 Bratislav Zečević, načelnik Štaba za vanredne situacije u Čačku
TON: Možemo pisati prekršajne prijave kada se na licu mesta zatekne lice u vršenju nekog dela, ali veliki je problem nedostatk materijalnih dokaza. Čak pojedni stanovnici ne žele da svedoče. Na primer građani tvrde da je Petar Petrović bacio određenu količinu smeća u vodotoku drugog reda, a kada dođemo do toga da se piše prijava i gde se mora navesti svedok neki ne žele da učestvuju u tome.

VOICE OVER
Zbog čestih zagađenja, ali i čišćenja Lupnjače, ove godine kupališna sezona u Zapadnoj Moravi počela je tek 12. avgusta.

CH 03 Miloš Stevanić, direktor Sportskog centra Mladost
TON: Što se tiče Sportskog centra “Mladost” naše bi bilo da samo spustimo ustave na osnovu analiza da li je voda u redu ili nije. Ovog leta smo uložili mnogo više truda i napora i pomogli Štabu za vanredne situacije u Čačku da se sredi korito Lupnjače, jer nam je interes bio da se formira jezero i da se građani kupaju. Inspekcije mogu same da utvrde odakle kreće zagađenje, da pronađu zagađivača.

VOICE OVER
Na osnovu ugovora sa Gradom, Zavod za javno zdravlje šest puta godišnje vrši uzorkovanje vode iz Zapadne Morave, Kamenice i Čemernice, a monitoring se vrši na fizičko hemijska ispitivanja, između ostalog na rastvorene kiseline, amonijum jod, nitrate, sulfate, ukupni azot, deterdžente, ulja i masti, teške metale…

Ispitivanja reka Lupnjače i Zapadne Morave vrše se na osnovu zahteva grada Čačka, a takođe postupa se i po zahtevima inspekcijskih službi i drugih pravnih subjekata.

Prema podacima ZZJZ, tokom godine u ove dve reke, najveće zagađenje je zabeleženo 31. maja i to mastima i uljima.