SLUG: DRUŠTVO-BOLNICA-IZGRADNJA

Start: 00:00/ End: 00:00

Geografska odrednica: Beograd, Srbija
Datum: 00.04.2019.
Događaj: Izgradnja nove bolnice za obolele od COVID-19
Ličnosti:
Ton: bez tona
Izvor: MOD
Ograničenja: TV & INTERNET: Access All

NAJAVE PRENOSA UŽIVO

SLUG: MNA-FEED-TEST

Start: 00:00/ End: 00:00

Geografska odrednica: 
Datum: 00.00.2019.
Događaj: 
Ličnosti:
Ton: 
Izvor: 
Ograničenja: TV & INTERNET:

SLUG: MNA-FEED-TEST

Start: 00:00/ End: 00:00

Geografska odrednica: 
Datum: 00.00.2019.
Događaj: 
Ličnosti:
Ton: 
Izvor: 
Ograničenja: TV & INTERNET: