Iz Čačka put deponije Duboko svake godine sve više otpada

ČAČAK, 01. decembar 2019. (MNA) – Poslednjih godina Čačak pridaje veliku pažnju rešavanju odlaganja komunalnog otpada, a prema najavama nadležnih tokom 2020. biće uložena dodatna sredstva, s ciljem da se što više očuva životna sredina.

Javno komunalno preduzeće Komunalac postepeno svoje usluge širi i do udaljenih seoskih područja. Broj divljih deponija je znatno smanjen od kako je 2017. godine počela izgradnja reciklažnih ostrva.

Na uklanjanju komunalnog otpada na području Čačka svakodnevno je angažovano 20 ekipa. Dnevno se prikupi 110 tona mokrog i nešto više od 10 tona suvog. Iz godine u godinu put deponije Duboko se preveze sve više raznih vrsta otpada.

“Grad se svakako širi, a samim tim i mi na nekim teritorijama širimo našu uslugu, tako da se samim tim povećava i količina otpada. Cilj nam je da smanjimo učešće mokrog otpada, a da povećamo primarnu selekciju, odnosno suvi frakciju”, izjavio je novinskoj agenciji MNA upravnik čistoće u Javno komunalnom preduzeću Komunalaca Pavle Pavlović.

Pre dve godine počela je izgradnja reciklažnih ostrva, sabirnih mesta za selektivno odlaganje različitih vrsta komunalnog otpada. Reč je o jednom od savremenih načina rukovanja otpadom i predstavlja korak napred u kvalitetu pružanja usluga iznošenja i deponovanja smeća. Na području Čačka trenutno su izgrađena 23.

“Kontejnere smo postavili na mestima gde se nekontrolisano odlagao komunalni otpad. Tu su bili postavljeni kontejneri samo za mokar otpad, a onda smo izgradili reciklažne platoe, koji su betonirani, ozidani i gde je postavljena mreža. Problem je donekle rešen, u nekim mesnim zajednicama imamo saradnju sa građanima, dobre rezultate, dok na nekim mestima može da bude mnogo bolje”, rekao je Pavlović.

A upravo jedno od mesta gde bi trebalo da bude znatno bolje, jeste između Mršinaca i Slatine. Uprkos postavljenom reciklažnom ostrvu, razne vrste otpada se mogu videti mimo njega.

“To je od strane komunalnog preduzeća urađeno kako treba, a sad pitanje je naše kulture i odgovornosti. Naviknućemo se, ali valjalo bi da nas neko poduči, edukacija je potrebna”, rekao je meštanin susednog sela Kukući Dragan Tutunović koji često prolazi pored reciklažnog ostrva u Slatini.

“Smanjen je broj divljih deponija na području grada, građani se informišu i dobijaju od nas informaciju kako mogu bezbedno da odlože otpad koji nije za kontejnere i daleko smo u boljoj situaciji nego što je to bilo pre”, naglasio je Pavlović.

Međutim, komunalni radnici sve i svašta zatiču u kontejnerima.

“Dok sam bio na seoskom području, katastrofa živa. Bilo je i keradi i ovaca, svinja, prasadi, nema šta da lažem”, istakao je radnik JKP Komunalac Zoran Nikolić.

Grad Čačka za narednu godinu planira da opredeli sredstva za nabavku i ugradnju podzemnih kontejnera, kao i izgradnju reciklažnih ostrva u mesnim zajednicama. Predviđena je i sanacija, zatvaranje i rekultivacija nesanitarne deponije smetlišta Prelići. (kraj) ml

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 01.12.2019.
Događaj: Mokri otpad koji se u sepcijalnim konteknerima prevozi na deponiju Duboko
Ličnosti:
Izvor: MNA/Miloš Lukić

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 01.12.2019.
Događaj: Reciklažno ostrvo u Slatini
Ličnosti:
Izvor: MNA/Miloš Lukić

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 01.12.2019.
Događaj: Vozilo za odvoženje komunalnog otpada
Ličnosti:
Izvor: MNA/Miloš Lukić

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 01.12.2019.
Događaj: Nesanitarna deponija Prelići
Ličnosti:
Izvor: MNA/Miloš Lukić

SLUG: EKOLOGIJA-ČAČAK-OTPAD / PRILOG

Geografska odrednica: Čačak, Srbija
Datum: 30.11.2019.
Događaj: Televizijski prilog oprikupljanju i uklanjanju komunalnog otpada
Ličnosti:
Ton: voice over / prirodan ton / srpski / deo bez tona
Trajanje: 3:10
Izvor: MNA / Komunalna policija
Ograničenja: TV & INTERNET: pristup svima
Format: HD (1920 x 1080) (16:9)

OPIS VIDEO KLIPA:

NAJAVA: Poslednjih godina Čačak pridaje veliku pažnju rešavanju odlaganja komunalnog otpada, a prema najavama nadležnih tokom 2020. biće uložena dodatna sredstva, s ciljem da se što više očuva životna sredina.

Javno komunalno preduzeće Komunalac postepeno svoje usluge širi i do udaljenih seoskih područja. Broj divljih deponija je znatno smanjen od kako je 2017. godine počela izgradnja reciklažnih ostrva.

VOICE OVER
Na uklanjanju komunalnog otpada na području Čačka svakodnevno je angažovano 20 ekipa. Dnevno se prikupi 110 tona mokrog i nešto više od 10 tona suvog. Iz godine u godinu put deponije Duboko se preveze sve više raznih vrsta otpada.

CH 01 Pavle Pavlović, upravnik čistoće u Javno komunalnom preduzeću Komunalac
TON: Grad se svakako širi, a samim tim i mi na nekim teritorijama širimo našu uslugu, tako da se samim tim povećava i količina otpada. Cilj nam je da smanjimo učešće mokrog otpada, a da povećamo primarnu selekciju, odnosno suvi frakciju.

VOICE OVER
Pre dve godine počela je izgradnja reciklažnih ostrva, sabirnih mesta za selektivno odlaganje različitih vrsta komunalnog otpada. Reč je o jednom od savremenih načina rukovanja otpadom i predstavlja korak napred u kvalitetu pružanja usluga iznošenja i deponovanja smeća. Na području Čačka trenutno su izgrađena 23.

CH 01 Pavle Pavlović, upravnik čistoće u Javno komunalnom preduzeću Komunalac
TON: Kontejnere smo postavili na mestima gde se nekontrolisano odlagao komunalni otpad. Tu su bili postavljeni kontejneri samo za mokar otpad, a onda smo izgradili reciklažne platoe, koji su betonirani, ozidani i gde je postavljena mreža. Problem je donekle rešen, u nekim mesnim zajednicama imamo saradnju sa građanima, dobre rezultate, dok na nekim mestima može da bude mnogo bolje.

VOICE OVER
A upravo jedno od mesta gde bi trebalo da bude znatno bolje, jeste Slatina. Uprkos postavljenom reciklažnom ostrvu, razne vrste otpada se mogu videti mimo njega.

CH 03 Dragan Tutunović, meštanin susednog sela Kukući
TON: To je od strane komunalnog preduzeća urađeno kako treba, a sad pitanje je naše kulture i odgovornosti. Naviknućemo se, ali valjalo bi da nas neko poduči, edukacija je potrebna”.

CH 04 Pavle Pavlović, upravnik čistoće u Javno komunalnom preduzeću Komunalac
TON: Smanjen je broj divljih deponija na području grada, građani se informišu i dobijaju od nas informaciju kako mogu bezbedno da odlože otpad koji nije za kontejnere i daleko smo u boljoj situaciji nego što je to bilo pre.

VOICE OVER
Međutim, komunalni radnici sve i svašta zatiču u kontejnerima.

CH 05 Zoran Nikolić, radnik JKP Komunalac
“Dok sam bio na seoskom području, katastrofa živa. Bilo je i keradi i ovaca, svinja, prasadi, nema šta da lažem”.

VOICE OVER
Grad Čačka za narednu godinu planira da opredeli sredstva za nabavku i ugradnju podzemnih kontejnera, kao i izgradnju reciklažnih ostrva u mesnim zajednicama. Predviđena je i sanacija, zatvaranje i rekultivacija nesanitarne deponije smetlišta Prelići.

MNA U DRUGIM MEDIJIMA