MNA LIVE 1

SLUG: EU-POLITIKA-AKTIVNOSTI Start: 00:00/ End: 00:00 Geografska odrednica: Evropa Datum: 00.00.2020. Događaj: Aktivnosti predstavnika Evropske unije Ličnosti: Ton: prirodan ton / više jezika Izvor: EBS Ograničenja: TV & INTERNET: Access All SLUG: MNA-FEED-TEST Start: 00:00/ End: 00:00 Geografska odrednica:  Datum: 00.00.2020. Događaj:  Ličnosti: Ton:  Izvor:  Ograničenja: TV & INTERNET:  SLUG: MNA-FEED-TEST Start: 00:00/ End: 00:00

MNA LIVE 2

SLUG: MNA-FEED-TEST Start: 00:00/ End: 00:00 Geografska odrednica: Datum: 00.00.2020.Događaj: Eurovision sport feedLičnosti: Ton: Izvor: EurovisionOgraničenja: TV & INTERNET: NAJAVE PRENOSA UŽIVO SLUG: MNA-FEED-TEST Start: 00:00/ End: 00:00 Geografska odrednica: Datum: 00.00.2020.Događaj: Aktivnosti zvaničnika i članica NATOLičnosti: Ton: više jezikaIzvor: NATO FEEDOgraničenja: TV & INTERNET: SLUG: MNA-FEED-TEST Start: 00:00/ End: 00:00 Geografska odrednica: Datum: 00.00.2020.Događaj: Ličnosti: Ton: Izvor: Ograničenja: TV & INTERNET: